Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Phần mềm


SOFTWARE

Comprehensive
Device Management Program
DAQMaster
DAQMaster is a comprehensive
device management program
used to configure parameters,
monitor real-time data,
and store data with communication
supported devices.

Screen Editor
GP Editor
GP Editor is a screen editor software
used to create, edit, and monitor
the screen data of GP/LP devices.

Logic Panel Software
Smart Studio
Smart Studio is a logic panel
software used to create, edit, and
debug programs for LP series

logic panels.

DS/DA Time Sync Software
World Clock
World Clock is a time synchronization
software used to sync real-time to
RS485 communication supported
display units (DS□-C)

Motion Controller Software
Motion Studio
Motion Studio is a dedicated motion
controller software for PMC-2HSP
series controllers.

PMC Operation Software
PMC-HS
Management Program
PMC-HS Management Program
is a dedicated operation software
for PMCs, for operation and control
of motors.
LIBRARY

Sample Programs

PC Library

Firmware

Drivers
LATEST UPDATESmore
File Type File Name Latest Update
SmartStudio V2.1.41 En 2018.06.15
DAQMaster V2.7.0 2982 2018.05.08
GP Editor V4.02 (build 001) English 2018.05.08
atMotion V1.2.0.903 2017.12.14
SCM-USU2I USB Driver 2017.09.21
atMotion V1.0.0.830 2017.09.21
atMotion Series 2017.09.11
atMotion Series 2017.09.05