Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
Thiết bị chuyển động của Autonics, bao gồm các bộ điều khiển chuyển động, động cơ bước và Driver động cơ bước, mang đến giải pháp toàn diện cho các loại ứng dụng về chuyển động
Ai-SERVO
consist of stepper motors with integrated encoders, providing higher precision control. The system incorporates advantages of servo motors while maintaining the benefits of stepper motors. Thiết bị này bao gồm các động cơ bước tích hợp bộ mã hoá, có khả năng kiểm soát với độ chính xác cao. Hệ thống kết hợp các ưu điểm của động cơ servo, đồng thời vẫn duy trì ưu điểm của động cơ bước.

Ai-SERVO

AiS Series  

Hệ điều khiển động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha

AiC Series  

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha, tích hợp bộ điều khiển