Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Control Switches
Autonics provides an extensive range of control switch products for wide user options. Our products promise to raise control efficiency of industrial devices with superb handling and outstanding durability.
Push Button Switches
It is used in various industrial fields including a machine tool, the industrial machines and a distributing board as the control circuit switches for operating.

Push button switches

S2PR-E1 Series  

Công tắc nút nhấn tròn Ø22 / 25 (Nút nhấn lồi)

S2PRS-P1 Series  

Công tắc nút nhấn vuông Ø22 / 25 (Nút nhấn lồi)

SQ3PFS-P1 Series  

Công tắc nút nhấn vuông Ø30 (Nút nhấn bằng)

S16PR-E1/E2 Series  

Công tắc nút nhấn Ø16

S16PRS-H1/H2 Series  

Công tắc nút nhấn Ø16

S16PRT-H1/H2 Series  

Công tắc nút nhấn Ø16
Push button switches (Illuminated)

S2PR-E3 Series  

Công tắc nút nhấn tròn Ø22 / 25 (Nút nhấn lồi / xuyên sáng)

S2PRS-P3 Series  

Công tắc nút nhấn vuông Ø22 / 25 (Nút nhấn lồi / xuyên sáng)

SQ3PFS-P3 Series  

Công tắc nút nhấn vuông Ø30 (Nút nhấn bằng / xuyên sáng)

S16PR-E3/E4 Series  

Công tắc nút nhấn Ø16

S16PR-H3/H4 Series  

Công tắc nút nhấn Ø16

S16PRT-H3/H4 Series  

Công tắc nút nhấn Ø16
Start push button switches

S16BR-H1 Series  

Công tắc nút nhấn đầu nấm Ø16

S16BR-H3 Series  

Công tắc nút nhấn đầu nấm Ø16