Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Control Switches
Autonics provides an extensive range of control switch products for wide user options. Our products promise to raise control efficiency of industrial devices with superb handling and outstanding durability.
Selector Switches
Selector switches are changeover switches which are used to control applications requiring automatic/manual conversions or visual indication.

Short lever

S2SRN-S1/3/5/7/A/C Series  

Công tắc xoay Ø22/25 có đầu núm xoay ngắn (Núm xoay lồi)

S2SRN-L1/3/5/7/A/C Series  

Công tắc xoay Ø22/25 có đầu núm xoay ngắn (Núm xoay lồi / xuyên sáng)

S3SFN-S1/3/5/7/A/C Series  

Công tắc xoay Ø30 có đầu núm xoay ngắn (Núm xoay bằng)

S3SFN-L1/3/5/7/A/C Series  

Công tắc xoay Ø30 có đầu núm xoay ngắn (Núm xoay bằng / xuyên sáng)

S16SR-S Series  

Nút nhấn khẩn cấp Ø16

S16SR-L Series  

Nút nhấn khẩn cấp Ø16

S16SRS-S Series  

Nút nhấn khẩn cấp Ø16

S16SRS-L Series  

Nút nhấn khẩn cấp Ø16

S16SRT-S Series  

Nút nhấn khẩn cấp Ø16

S16SRT-L Series  

Nút nhấn khẩn cấp Ø16
Long lever

S2SRN-S2/4/6/8/B/D Series  

Công tắc xoay Ø22/25 có đầu núm xoay dài (Núm xoay lồi)

S2SRN-L2/4/6/8/B/D Series  

Công tắc xoay Ø22/25 có đầu núm xoay dài (Núm xoay lồi / xuyên sáng)

S3SFN-S2/4/6/8/B/D Series  

Công tắc xoay Ø30 có đầu núm xoay dài (Núm xoay bằng)

S3SFN-L2/4/6/8/B/D Series  

Công tắc xoay Ø30 có đầu núm xoay dài (Núm xoay bằng / xuyên sáng)