Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Control Switches
Autonics provides an extensive range of control switch products for wide user options. Our products promise to raise control efficiency of industrial devices with superb handling and outstanding durability.
Key Selector Switches
Key selector swiches are changeover switches optimized for applications requiring safe and secure control.

Extended

S2KR Series  

Công tắc khóa Ø22/25 (Núm xoay lồi)

S16KR Series  

Công tắc khóa Ø16

S16KRS Series  

Công tắc khóa Ø16

S16KRT Series  

Công tắc khóa Ø16
Flush

S3KF Series  

Công tắc khóa Ø30 (Núm xoay bằng)