Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Control Switches
Autonics provides an extensive range of control switch products for wide user options. Our products promise to raise control efficiency of industrial devices with superb handling and outstanding durability.
Pilot Lights
Pilot lamps are light sources used to monitor and visually distinguish various control or operation status of applications.

Flat type

L2RR-L5 Series  

Đèn báo Ø22/25 (Đầu lồi / hình vuông phẳng)

LQ3RF-L4 Series  

Đèn báo Ø30 (Đầu bằng/ hình vuông phẳng)

L16RR-E Series  

Đèn báo Ø16

L16RRS-H Series  

Đèn báo Ø16

L16RRT-H Series  

Đèn báo Ø16