Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Control Switches
Autonics provides an extensive range of control switch products for wide user options. Our products promise to raise control efficiency of industrial devices with superb handling and outstanding durability.
Accessories
Various switch accessories are available from Autonics, including switch contact blocks, switch boxes, emergency switch nameplates, and more.

Switches contact block

SA-CA/CB/LD/LA Series  

Khối tiếp xúc / Khối đèn LED

SA16-CB/CC/L5/L12/L24 Series  

Khối tiếp xúc / Khối đèn LED Ø16